כיצד להזין תרכובות כימיות

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

LaTeX הוא כלי לכתיבת ביטויים מתמטיים. החלק "mchem" של כלי זה הוא כתיבת נוסחאות כימיות.

נוסחאות כימיות המוצגות בשורת של טקסט, צריכות להיות מוקפות בדולרים ובסוגריים משולבות \ ce, tj. $ ce {...} $

נוסחאות כימיות שיוצגו בשורה נפרדת חייבות להיות מוקפות בסימני דולר כפולים

$$ \ce{....} $$

לדוגמה:


הוראות למשתמשי LaTeX ניתן למצוא באינטרנט:

LaTeX math and equations , or LaTeX Wikibooks

ניתן למצוא הוראות למשתמשי "mchem" כאן:
LaTeX math and equations

ראה גם הוראות לכתיבת נוסחאות מתמטיות.

כיצד להזין ביטויים מתמטיים בשאלות ?