Výhody príprav v EduPage

Slovenčina Čeština

1. Na hodine zapíšete učivo do triednej knihy a okamžite sa Vám zobrazia všetky Vaše prípravy k vybranej téme. Prípravy môžu byť:
a) vaše textové poznámky - vidíte tak body, ktoré žiakom chcete povedať, v akom poradí a máte istotu, že na niečo nezabudnete.
b) obrázky, videá, prezentácie - môžete deťom premietnuť na hodine a tak ju spestriť, priblížiť im preberanú látku a urobiť ju zaujímavejšou.
c) domáce úlohy, testy, interaktívne otázky, a iné - vidíte aj výsledky žiakov a na základe nich či napríklad žiaci danej téme rozumejú alebo sa treba k niečomu vrátiť.

2. Vo svojich prípravách budete mať poriadok, ktorý Vám ušetrí kopu času. Nebudete si musieť pamätať názvy súborov, ktoré ste si v minulosti niekam uložili a hľadať ich všade možne. Predídete situáciám typu:
„K tomuto učivu som mal pekný príklad / obrázok / prezentáciu. Kde ho teraz nájdem? Je na USB kľúči? V nejakom maili? Alebo tu v počítači? Lenže v ktorom priečinku? V ktorom súbore keď všetky sa volajú podobne? A ktorý je to vlastne príklad z tých 100 čo tu mám v tomto dokumente?“

3. Materiály viete okamžite použiť nech sa nachádzate doma, v škole, na záhrade, vo vlaku či v autobuse. Nemusíte si prenášať materiály na USB kľúči, hardisku, posielať na mail a podobne. A potom rozmýšľať ako ich otvoríte alebo zobrazíte. V EduPage prípravách má každý jeden materiál tlačítko "prehrať", ktoré ho ihneď zobrazí Vám alebo na projektore.

4. Ak máte pripravené materiály pre žiakov na domácu prípravu, dajte si ich k témam plánu. Pokiaľ je nastavená viditeľnosť materiálov, žiaci sa ku nim dostanú sami cez učivo aj bez toho, aby ste im ich museli priraďovať.
„Už viac nehľadám materiály k téme celé poobedie a neposielam žiakom mailom. Žiaci sa nemôžu vyhovárať, že to odo mňa nedostali. V EduPage vidím, ktorý žiak si materiál prezrel / vypracoval a naopak, ktorú úlohu napríklad odflákol. Rodičovi, ktorý sa bude sťažovať, ukážem presne čo jeho dieťa neurobilo."

5. Žiaci sa budú pripravovať z vašich príprav a nebudú vyhľadávať kadečo po internete. Prvotná reakcia rodiča alebo žiaka je dať si kľúčové slovo do internetu a tam si prečítať. Veľakrát je veľmi otázne kam sa žiak dostane a čo presne sa tam dozvie. Ak bude čítať Vaše poznámky, tak sa to naučí správne.

6. Chorí žiaci budú v obraze – budú mať študijné materiály, súhrn učiva. Nebudú Vám vypisovať maily, alebo vyvolávať spolužiakom, aby im zreferovali čo sa robilo v škole.

7. Žiakom, ktorí sú popredu, môžete dať bonusové úlohy bez toho, aby Vám zaberalo čas ich hľadanie a opravovanie. Naopak, žiakom, ktorí zaostávajú v nejakom predmete, viete pomôcť jednoduchšími úlohami, ktoré pomôžu porozumieť problematike.
„Jeden rok si priradím materiál k téme, označím ho ako rozšírené učivo a nič viac s tým už nemusím robiť.“

8. V prípravách si viete vytvoriť kontrolné otázky k téme (typu ABCD, zoraďovanie, spájanie, výber správnej odpovede, výber obrázka, dopisovacia otázka). Pár klikmi si potom viete vytvoriť test, ktorý žiakom vytlačíte alebo pridelíte online. Edupage testy poskytujú nástroje na tvorbu variantov testov, napríklad si viete urobiť skupiny otázok a potom každému žiakovi vygenerovať iný test.

9. Ak učíte predmet vo viacerých paralelných triedach a máte tam rovnaký plán, stačí si nové materiály urobiť v jednom pláne, stlačiť tlačidlo "Synchronizovať s podobnými plánmi" a nové prípravy sa skopírujú do tejto témy aj v ostatných paralelných triedach.

10. Ak si kopírujete plán - či už v prípade, že učíte paralelné triedy, alebo budete učiť tento predmet budúci rok, okrem plánu sa vám skopírujú aj prípravy a zostanú správne zaradené ku témam plánu.

Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Vytváranie nových materiálov
Výsledky
Ako urobiť materiál viditeľný, prípadne neviditeľný pre žiakov?
Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Vytváranie testových otázok
Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Ako si skopírovať plán, ak učím v paralelných triedach?
Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Zoskupenia otázok, varianty testov

Súvisiace: Ako organizovať učebné materiály v EduPage