Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Niekedy môže byť užitočné mať materiály rozdelené na tie, ktoré pokrývajú základné kurikulum a také, ktoré sú nad rámec základného učiva - napríklad cvičenia pre šikovných žiakov.

Na takúto kategorizáciu materiálov slúžia štítky, ktoré sa nachádzajú pri každej karte alebo materiáli.

  • základné učivo - červený štítok
  • rozšírené učivo - fialový štítok

    Keď materiál vytvoríte, jeho štítok nie je označený ani jednou z farieb. Ak si ho chcete označiť, stlačte ikonu štítka a vyberte správnu kategóriu.

    Podľa týchto kategórií si potom môžete materiály aj filtrovať.