Výsledky

Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?
Slovenčina Výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov obsiahnutých v teste
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?
Slovenčina Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti v IŽK?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
Slovenčina Ako vyhodnotiť otvorené otázky?
Slovenčina Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako zverejní učiteľ žiakom výsledky z testu?
Slovenčina Výsledky - filtrovanie podľa typu pridelenia
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Čo znamená práca žiakov navyše?