Ako znáhodniť alebo zafixovať poradie otázok v teste?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pri prideľovaní online testov sa štandardne mieša poradie otázok v teste, takže každý žiak dostane iné poradie otázok.

Pokiaľ chcete, aby mali žiaci otázky v online teste v rovnakom poradí, treba otázky zafixovať stlačením ikony zámku.
Zafixované otázky majú ikonu zamknutého zámku.


Nezafixované karty majú ikonu otvoreného zámku, tj. tieto otázky sa v teste miešajú.

Typickým príkladom karty, ktorú je potrebné v teste zafixovať, je napríklad karta s pokynmi: Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?

Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?

Viac návodov: Testy