วิธีสุ่มลำดับที่ของคำถามและของตัวเลือกคำตอบ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

หากท่านต้องการกำหนดแบบทดสอบออนไลน์ ท่านสามารถเลือกสุ่มลำดับที่ของคำถามและของตัวเลือกคำตอบในแบบทดสอบของนักเรียน