איך לסדר את השאלות והתשובות בסדר אקראי ?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

אם תקצה את הבדיקה באופן מקוון, תוכל לבחור סדר אקראי של השאלות ותשובות במבחן עבור התלמידים.