Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Učiteľ môže pri prideľovaní online testu zvoliť, aby systém znáhodnil poradie otázok.
Ako znáhodniť alebo zafixovať poradie otázok v teste?

Ak zadáva učiteľ k testu aj pokyny, potom je potrebné zabezpečiť, aby karta s pokynmi bola na začiatku testu.

Poradie ľubovoľnej karty je možné zafixovať stlačením zámku v spodnej časti karty.