Žiak zmení skupinu počas školského roka

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak žiak na nejakom predmete zmení skupinu počas školského roka, je potrebné aby si učiteľ takúto zmenu nastavil na danej hodine. Choďte do nastavení hodiny.
Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Po vybratí svojej hodiny kliknite na výber žiakov a ďalej na „Zmeny počas školského roka“.

Pridajte zmenu. Zadajte dátum odkedy je zmena platná.

Zaktualizujte si počet študentov na danej hodine od zvoleného dátumu. V našom prípade žiak Adam Krupa prestúpil do tejto skupiny s platnosťou od 1. októbra.

Aktualizovaný stav žiakov sa zobrazí od spomínaného dátumu v ETK pri zadávaní chýbajúcich a aj v internetovej žiackej knižke.