תלמיד עובר מקבוצת תלמידים לקבוצה אחרת במהלך שנת הלימודים

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

תלמיד העובר מקבוצת תלמידים אחת לקבוצת תלמידים אחרת במהלך שנת הלימודים. המורה צריך לבצע רישום של השינוי הזה במקצועות . עבור אל הגדרות המקצוע.

כיצד לשנות הגדרות מקצוע ?

במקטע סטודנטים / קבוצות בחר "שינויים במהלך שנת הלימודים".

הוסף את השינוי. בחר את תאריך בו השינוי יקבל תוקף.
עדכן את מספר התלמידים במקצוע שלך החל מהמועד שציינת . במקרה זה התלמיד יעבר לקבוצת תלמידים זו החל מהתאריך שצויין.

הרשימה המעודכנת של התלמידים מוצגת ברשימת תלמידי הכיתה ובספר הכיתה החל מתאריך זה.