Špeciálne prípady

Slovenčina Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Slovenčina Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia
Slovenčina Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Slovenčina Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?
Slovenčina Žiak zmení skupinu počas školského roka
Slovenčina Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?
Slovenčina Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú
Slovenčina Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?