Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak majú dvaja učitelia rozdelenú triedu na dve skupiny, napríklad na jazyky,
je potrebné, aby si každý z učiteľov vytvoril pre svoju skupinu vlastnú hodinu s plánom.

Ináč si budete navzájom prepisovať v pláne odučené učivo a nebudete mať v IZK a ETK zobrazených len žiakov, ktorých učíte. Takisto domáce úlohy alebo správy budú chodiť všetkým žiakom.

Pokiaľ idete podľa rovnakého plánu, môžete si plán navzájom skopírovať.
Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

Poznámka: Ak už máte takto (nesprávne) vyrobenú hodinu s dvomi učiteľmi a chcete si to opraviť, odporúčame takýto postup:

Prvý z učiteľov odstráni druhého učiteľa zo svojej hodiny. Vyberie si len žiakov, ktorých učí a prepojí si túto svoju skupinu s názvom skupiny v rozvrhu. Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Druhý z učiteľov si vytvorí novú hodinu, skopíruje si plán od prvého učiteľa, vyberie si žiakov, ktorých učí a prepojí si svoju skupinu s názvom skupiny v rozvrhu.

Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy