שני מורים מלמדים נושא המחולק לקבוצות בכיתה אחת. מה עם התוכנית?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

אם לשני מורים יש כיתה המחולקת לשתי קבוצות, לדוגמא שפות זרות ,
אנו ממליצים לכל מורה ליצור מקצוע נפרד עם תוכנית נפרדת..

אחרת המורים יכתבו מחדש את השיעורים הנלמדים בתכנית. התלמידים המוצגים בספר הכיתה וברשימת המקצועות לא יוצגו כראוי. שיעורי הבית המוקצים וההודעות יישלחו לכל התלמידים.

אם שני המורים עוקבים אחר אותה תכנית הוראה, הם יכולים להעתיק אותה.
כיצד להעתיק תוכנית אחרת

כיצד להעתיק תוכנית הוראה אחרת ?

הערה: אם נוצר מקצוע (בדרך לא נכונה) עם שני מורים וברצונך לשנות אותו, אנו מייעצים לפעול באופן זה:

המורה הראשון מסיר את המורה השני מהמקצוע. המורה הראשון בוחר תלמידים עבור הקבוצה שלו ומקשר קבוצה זו עם הכותרת של הקבוצה במערכת השעות.

המורה השני יוצר מקצוע חדש, מעתיק את תוכנית המורה הראשון ובוחר את התלמידים לקבוצה שלו. המורה השני מקשר את קבוצת הסטודנטים שלו עם כותרת הקבוצה במערכת השעות

כיתות מחולקות ומצורפות