Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?

English Slovenčina Deutsch Čeština

Odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí môže ten, kto vec do zoznamu pôvodne pridal.
Vec môžete odstrániť z dôvodu, že majiteľ si ju už prebral, alebo preto, že už nie je aktuálna.
V zozname nájdených vecí kliknite na vec, ktorú chcete odstrániť.

Vyberte možnosť Vrátené majiteľovi/Zmazať.

Pozri aj:
Našiel som vec. Ako ju pridám do zoznamu nájdených vecí?
Ako učiteľov, rodičov a žiakov upozorniť na dôležitú nájdenú vec
Kde uvidí žiak/rodič zoznam nájdených vecí?
Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?