Ako učiteľov, rodičov a žiakov upozorniť na dôležitú nájdenú vec

English Slovenčina Deutsch Čeština

Pri zadávaní údajov o nájdenej veci kliknite na možnosť "Poslať upozornenie".
Vyberte, či chcete poslať upozornenie celej škole, všetkým učiteľom alebo iba vybraným triedam.
Kliknite "Poslať".
Kedykoľvek si môžete overiť, komu ste poslali upozornenie.

Všetkým, ktorých ste vybrali, príde správa o dôležitej nájdenej veci.

Pozri aj:
Našiel som vec. Ako ju pridám do zoznamu nájdených vecí?
Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?