Našiel som vec. Ako ju pridám do zoznamu nájdených vecí?

English Slovenčina Deutsch Čeština

1. V mobilnej aplikácii EduPage na úvodnej obrazovke kliknite na "červené +".
2. Z ponúkaných možností vyberte "Straty a nálezy: Nový nález".
3. Vyplňte informácie o nájdenej veci, pridajte fotku a vyberte, kde si môže majiteľ vec vyzdvihnúť.
4. Nakoniec kliknite "Pridať".

Hotovo.

Poznámka:
Rodič ani žiak nevedia do zoznamu pridávať nájdené veci. Pridávať nájdené veci môže iba učiteľ.

Pozri aj:
Ako učiteľov, rodičov a žiakov upozorniť na dôležitú nájdenú vec
Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?