Kde uvidí žiak/rodič zoznam nájdených vecí?

English Slovenčina Deutsch Čeština

Zoznam nájdených vecí uvidí žiak/rodič v module "Straty a nálezy" v mobilnej aplikácii v ľavom menu v časti "Iné".
Žiaci/rodičia vidia zoznam nájdených vecí. Nájdenú vec môžu označiť za svoju a môžu si ju vyzdvihnúť na určenom mieste. Alebo ak je vec u učiteľa, môžu ho kontaktovať.