Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?

English Slovenčina Deutsch Čeština Lithuania

Odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí môže ten, kto vec do zoznamu pôvodne pridal.
Vec môžete odstrániť z dôvodu, že majiteľ si ju už prebral, alebo preto, že už nie je aktuálna.
V zozname nájdených vecí kliknite na vec, ktorú chcete odstrániť.

Vyberte možnosť Vrátené majiteľovi/Zmazať.

Pozri aj:
Našiel som vec. Ako ju pridám do zoznamu nájdených vecí?
Ako učiteľov, rodičov a žiakov upozorniť na dôležitú nájdenú vec
Kde uvidí žiak/rodič zoznam nájdených vecí?
Ako odstrániť nájdenú vec zo zoznamu nájdených vecí?