Čo je to osnova hodín?

lessongrid

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Osnova hodín vám na jednej obrazovke ukáže všetky hodiny na vašej škole. Môžete tiež z tohto miesta pridávať a upravovať hodiny:

V Rozvrhoch Online si zobrazíte osnovu hodín podobným spôsobom.

Pozrite prosím tieto články
Pridávanie novej hodiny v osnove hodín
Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?
Editovanie hodiny