Osnova hodín

Slovenčina Čo je to osnova hodín?
Slovenčina Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?
Slovenčina Pridávanie novej hodiny v osnove hodín
Slovenčina Počet za týždeň - formát
Slovenčina Editovanie hodiny
Slovenčina Editovanie hodiny - Možnosti
Slovenčina Hromadný výber
Slovenčina Práca s delenými hodinami
Slovenčina Práca so spojenými hodinami
English Working with classrooms
Slovenčina Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)