Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Tu nájdete opis ako môžu byť rôzne typy hodín zobrazené v osnove:

1) Ak bunka v osnove je svetlo šedá, znamená to, že predmet v danom stĺpci sa učí v príslušnej triede. Číslo v bunke zobrazuje počet hodín za týždeň. Farebný prúžok na ľavej strane bunky zobrazuje farbu učiteľa.

2) Ak je trieda na určitý predmet rozdelená na skupiny, príslušná bunka bude horizontálne rozdelená.

3) Je možné aj to, že iba časť triedy (napr. 1.skupina) má daný predmet (ďalšia časť triedy môže mať nejaký iný predmet zobrazený v inom stĺpci). V takom prípade iba časť bunky bude svetlo šedá. Poznámka: hviezdicka * pred číslom znamená, že zobrazený počet hodín za týždeň sa týka iba časti žiakov a nie všetkých žiakov triedy.

4) Čierna zvislá čiara znamená, že dve triedy sú pre daný predmet spojené.

5) Kombinácia situácií uvedených v bodoch 2+3+4.

6) Ak ešte pre daný predmet nie je priradený učiteľ, bude bunka zobrazená ružovou farbou.

7) Jednotlivé bunky môžete označovať kliknutím na ne. Stlačením Ctrl a kliknutím označíte viacero buniek naraz. Môžete tiež stlačiť Shift a kliknúť na sériu buniek v rovnakom stĺpci. (na označenie buniek môžete tiež použiť aj klávesnicu - šípky a klávesu Shift)

8) Horný panel zobrazuje viac detailov o vybranej bunke/bunkách. Na tomto mieste môžete v Triede urobiť zmeny vo vybranom predmete.

9) V poslednom stĺpci môžete vidieť celkový počet hodín danej triedy (na tomto obrázku to nie je vidieť).

Náš tip: Učiteľa môžete zadať aj pomocou písmen. Napríklad, ak v prázdnom políčku stlačíte 2 a potom M, tak učiteľovi Morganovi pridáte hodinu, ktorá bude 2krát týždenne.

Pozrite tiež:
Editovanie hodiny