Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 2)

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Ak môžu byť naraz v jednej miestnosti dve hodiny, môžete zadať osobitne dve učebne.

Napríklad: ak máte telocvičňu, v ktorej môžu byť dve triedy naraz, v princípe si môžete predstaviť, že máte dve telocvične - T1 a T2:

Potom môžete zadať, že hodina Telesnej výchovy môže byť buď v T1 alebo T2:

Poznámka:
- nemôžete používať aj pôvodnú celú telocvičňu. Program by totiž potom mohol umiestniť naraz jednu hodinu do celej telocvične, druhú do T1 (prípadne aj tretiu do T2).
- ak máte veľké triedy s vačším počtom žiakov, ktoré potrebujú celú telocvičňu, môžete to zadať cez "Viac učební", kde zadáte že táto hodina vyžaduje 2 učebne - T1 a T2.
Hodina vyžaduje viac učební

Pozri tiež:
Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 1)