Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 1)

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Môžete zadať, že vo zvolenej učebni môže byť naraz viacero vyučovacích hodín:

Pozri tiež:
Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 2)