Hodina vyžaduje viac učební

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Niektoré z hodín si môžu vyžadovať viac učební.

1.príklad: Na Pracovnom vyučovaní sú do jednej hodiny spojené dve triedy s dvoma vyučujúcimi. Potrebujeme ich umiestniť do dvoch učební.

2. príklad: Naša škola má iba jednu telocvičňu. Ale je dosť veľká, takže väčšinou sú v nej dve triedy. Tak sme túto telocvičňu rozdelili na GymA a GymB. Avšak, v niektorých triedach je na jednej hodine veľa chlapcov a preto potrebujú obe časti GymA aj GymB.

Riešenie: Pri definovaní hodiny môžete použiť tlačítko Viac učební:

Horný obrázok vyžaduje určitý algoritmus na umiestnenie dvoch učební. Prvá bude buď kmeňová učebňa (teda 5A, alebo 5B), alebo jedna z tried S106, S107. Druhá bude opäť jedna z kmeňových, alebo učebňa S110.

Pri ručnom editovaní rozvrhu toto môžete vidieť v okienku Učebne:

Pozrite tiež:
Prideľovanie hodín do učební