Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv

CRZ, zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, zmluva

Zmluvy, ktoré zverejníte na Vašej EduPage stránke, sa automaticky prenesú aj do centrálneho registra zmlúv. Na strane EduPage nemusíte nič robiť, jediné čo treba spraviť, je na strane CRZ povoliť automatické sťahovanie zmlúv.

1. Prihláste sa do https://www.crz.gov.sk/

2. V CRZ v nastavení organizácie - na hlavnej obrazovke v menu Dokumenty/Upraviť, zapíšte do sekcie "Automatické sťahovanie XML zmlúv" tento link:

https://mojaskola.edupage.org/zmluvy/crzlist

Namiesto "mojaskola" v linku zadajte názov EduPage stránky Vašej školy.

3. Hotovo. CRZ bude v pravidelných intervaloch sťahovať zmluvy, ktoré uverejníte na Vašej EduPage stránke v module "Zmluvy, faktúry".

Všetky zmluvy, ktoré máte zverejnené na webstránke v module "Zmluvy,faktúry" sa automaticky prenesú.
Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv iba od konkrétneho dátumu

Nové zmluvy môžete pridať cez modul eGovernment:
Ako zverejniť zaevidovanú faktúru na webstránke v module Zmluvy, faktúry

alebo priamo cez modul "Zmluvy,faktúry":
Ako používať modul Zmluvy, faktúry?

Poznámky:
V návode k používaniu CRZ popisuje prepojenie na strane 25: https://www.crz.gov.sk/technicka-zona/