Záznamy a spisy

Slovenčina Ako zaevidovať dokumenty vygenerované na EduPage
Slovenčina Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment
Slovenčina Pridávanie nových záznamov cez EduPage mobilnú aplikáciu
Slovenčina Vytváranie spisov
Slovenčina Dokumenty zaevidované na spracovanie
Slovenčina Denník spisov
Slovenčina Ako si nastavím formát číslovania spisov
Slovenčina Ako zmením bezpečnostnú kategóriu spisu?
Slovenčina Ako si vytlačím spisový obal/obsah spisu/zoznam reg. záznamov v spise?
Slovenčina Denník záznamov
Slovenčina Nezaradené do spisu
Slovenčina Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti
Slovenčina Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre
Slovenčina Ako zaevidovať faktúru?
Slovenčina Ako zverejniť zaevidovanú faktúru na webstránke v module Zmluvy, faktúry
Slovenčina Ako odoslať protokol/potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov
Slovenčina Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
Slovenčina Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv iba od konkrétneho dátumu
Slovenčina Osobný spis žiaka má iné číslo ako je jeho EduID
Slovenčina Triedny učiteľ - Kde nájdem osobné spisy svojich žiakov?
Slovenčina Ako zaevidujem protokol o komisionálnej skúške
Slovenčina Zmizol mi spis
Slovenčina Uzatváranie spisov
Slovenčina Ako prečíslovať spisy na začiatku roka
Slovenčina CUET - Ako zverejním dokument na centrálnej úradnej elektronickej tabuli
Slovenčina Ako si zmením stav v zázname CUET
Slovenčina Ako zruším zverejnenie dokumentu na CUET
Slovenčina Chcem na CUET zverejniť dokument z existujúceho registratúrneho záznamu