Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv iba od konkrétneho dátumu

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, zmluvy

Všetky dokumenty, ktoré máte zverejnené v module "Zmluvy, faktúry" na EduPage stránke Vašej školy, sa po prepojení s CRZ automaticky načítajú do centrálneho registra zmlúv.
Nemusíte nechať stiahnuť všetky dokumenty, ktoré v module máte. Môžete nechať sťahovať iba dokumenty od konkrétneho dátumu.

Na úvodnej stránke EduPage v ľavom menu vyberte Štart/Špeciálne stránky. V časti "Zmluvy, faktúry, objednávky" vyberte Zobraziť/ upraviť zoznam.

V hornom menu kliknite na "Nástroje". Z ponúkaných možností vyberte "Export do CRZ".

Vyberte možnosť "Exportovať iba zmluvy nahraté od dátumu:", zadajte dátum a zmeny uložte.

Pozri aj:

Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv