Ako zverejniť zaevidovanú faktúru na webstránke v module Zmluvy, faktúry

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, faktúra, zverejnenie faktúry, evidencia faktúry

V zázname o faktúre, ktorú chcete zverejniť vyberte záložku "Rozšírené".

Vyplňte všetky potrebné údaje. V možnosti "Zverejniť v module Zmluvy, faktúry" vyberte "Áno". Zmeny uložte.

Záznamy, ktoré ste nechali zverejniť, sú teraz všetkým prístupné na Vašej školskej webovej stránke v module "Zmluvy, faktúry".

Pozri aj:

Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
Ako používať modul Zmluvy, faktúry?