Ako používať modul Zmluvy, faktúry?

1. Prihláste sa na Vašu EduPage stránku a v časti Ovládací panel - Moduly a navigácia - Zoznam všetkých dostupných modulov


aktivujte modul "Zmluvy, faktúry". Môžete ho upravovať hneď tu,


alebo kedykoľvek neskôr stlačením ikony pera, ktoré sa objaví, ak prechádzate myšou ponad modul.

2. Následne môžete pridávať všetky dokumenty, ktoré chcete zverejniť pomocou tlačidla "Nový záznam".

3. Následne môžete vyplniť základné údaje o dokumente.
Škola po novom nemusí zverejňovať preskenované dokumenty, ale stačí ak si vyplní všetky potrebné údaje. Samozrejme ak škola chce, môže si pridať aj pdf súbor.

Cez tlačidlo Nástroje môžete importovať údaje z excelu, vymazať záznamy a tlačiť potvrdenie o zverejnení zmlúv, faktúr alebo objednávok.

Ak máte údaje o faktúrach, zmluvách alebo objednávkach zapísané v Exceli stačí vložiť dáta zo schránky - (skopírujte sem dáta z Excelu pomocou CTRL+C a CTRL+V). Dáta musia obsahovať predpísanú hlavičku ktorú nájdete v časti pomoc v Importe údajov. 

5.  Návštevníci Vašej stránky si budú môcť kedykoľvek nahrané dokumenty prezrieť v časti Zmluvy/Faktúry:

Tip 1: Zmluvy môžete nahrávať aj hromadne: stačí ak ich zbalíte do jedného zip súboru a tento nahráte. Program následne vytvorí pre každý dokument obsiahnutý v zip súbore jednu položku, názov sa berie z názvu súboru.

Tip 2: Učiteľom/administratívnym pracovníkom je možné pridať právo na vkladanie (upload) zmlúv:

Alebo aj priamo administrátorom www stránky.

Viac sa dočítate v tomto návode: Prehľad a administrácia používateľských práv

Pozri aj:

Ako zverejniť zaevidovanú faktúru na webstránke v module Zmluvy, faktúry
Zverejnenie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv