Denník spisov

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, denník spisov

V sekcii "Denník spisov" nájdete zoznam Vašich spisov.

Každý zaevidovaný dokument by mal byť zaradený do príslušného spisu, aby ste mali v dokumentoch prehľad.

Počet spisov, ktoré si môžete vytvoriť, nie je obmedzený. Každému spisu uveďte "vecnú skupinu". EduPage Vám ponúka zoznam odporúčaných vecných skupín, môžete si z nich vybrať.

Spisy sa zriaďujú štandardne na daný rok. Každý rok by ste si teda mali zriadiť nové spisy a minuloročné uzavrieť.

Spisy žiakov nemusíte vytvárať. EduPage si ich vytvorí automaticky prvýkrát keď bude potrebovať. Spisy žiakov sú "osobné spisy" a nie sú viazané na rok. Spis žiaka/zamestnanca je možné vytvoriť kliknutím na meno žiaka/zamestnanca v časti "Osobné spisy žiakov"/"Osobné spisy zamestnancov".

Pozri aj:

Nezaradené do spisu

Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment

Zmizol mi spis

Uzatváranie spisov