Uzatváranie spisov

V module eGovernment v Denníku spisov zaškrtnite zaškrtávač v riadku spisov, ktoré chcete uzavrieť.
Potom v hornom menu vyberte možnosť "Zmeniť stav".

Nastavte Nový stav: Uzavretý.

Do uzavretých spisov nie je možné pridávať ďalšie záznamy. Neponúka ich ani vo vyhľadávaní spisov pri evidovaní záznamov.

Pozri aj:

Vytváranie spisov

Denník spisov