Vytváranie spisov

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra

Pri evidovaní záznamov do modulu eGovernment si môžete vybrať spis, v ktorom budete záznam viesť.
Môžete záznam zaradiť do spisu, ktorý už máte založený, alebo ak Vám žiaden nevyhovuje, môžete otvoriť úplne nový spis.
Nový spis vytvoríte kliknutím na modrý text "+Nový" priamo v novom zázname.

Môžete spisu zadať názov, číslo spisu Vám systém ponúkne automaticky nasledujúce. Vyberte spisu vecnú skupinu. Zmeny uložte.

Nový spis si môžete založiť, aj keď sa nechystáte hneď do neho pridať záznam. Kliknite na červený text "+Nový" v pravom dolnom rohu. Vyberte možnosť "Nový spis".

Spisy žiakov nemusíte vytvárať. EduPage si ich vytvorí automaticky prvýkrát keď bude potrebovať. Spisy žiakov sú "osobné spisy" a nie sú viazané na rok. Spis žiaka/zamestnanca je možné vytvoriť kliknutím na meno žiaka/zamestnanca v časti "Osobné spisy žiakov"/"Osobné spisy zamestnancov".