Nezaradené do spisu

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, nezaradené do spisu

V sekcii "Nezaradené do spisu" nájdete zoznam dokumentov, ktoré chcete viesť v module eGovernment a teda ste ich zaevidovali, ale doteraz nie sú zaradené do spisu.
Zobrazené dokumenty treba čo najskôr zaradiť do relevantného spisu. Môžete to urobiť hneď tu.

Kliknite v riadku dokumentu, ktorý idete zaradiť do spisu.
V otvorenom okne kliknite na ikonu "Prehľadávať". Systém Vám ponúkne existujúce spisy, môžete si vybrať, do ktorého dokument zaradíte.

Alebo si môžete vytvoriť nový spis.

Pozri aj:

Denník spisov

Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment

Vytváranie spisov