Zmizol mi spis

Kvôli prehľadnosti je v denníku spisov prednastavené zobrazovanie spisov, ktoré boli vytvorené za posledný rok. Spis založený dávnejšie ako pred rokom sa v takom prípade nezobrazia. Toto nastavenie si môžete zmeniť.
V Denníku spisov vpravo nad tabuľkou kliknite na dlaždičku "Založené".

Zaškrtnite dátum zobrazovania od "neobmedzene".

V zozname spisov budete visieť všetky Vaše spisy.

Pozri aj:

Vytváranie spisov

Denník spisov