Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov

Varíte rôzne jedlá pre rôzne skupiny stravníkov a každej skupine potrebujete zobrazovať iba ich jedlá?
Vytvorte si skupinky z typov platiteľa - ľahko tak budete vyplňovať jedálny lístok a každý stravník bude vidieť iba "svoje" jedlo.

Príklad:
Jedáleň varí pre dve školy (napr. základnú školu a gymnázium) a jedlo je pre každú školu iné.

Podmienkou je, aby ste mali zadefinované 'Typy platiteľov' (= kategórie stravníkov) tak, že pre celú skupinu ponúkate rovnakú receptúru (v našom príklade - napr. učitelia - sú z dvoch rôznych škôl, preto treba mať zadefinované samostatné pre učiteľov z každej školy).
Taktiež je potrebné, aby mal každý stravník na svojej karte správne nastavený typ platiteľa - pre overenie pozrite Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa

AKO NASTAVIŤ SKUPINY

1. otvorte editovanie jedálneho lístka a tam kliknite na 'Nastavenia'
2. na začiatku - v časti 'Stĺpce (Zobraziť)' zakliknite 'Typ platiteľa'
3. na konci - v časti 'Typy platiteľov - skupiny' - kliknite na zelené tlačidlo '+ pridať '
4. do políčka pre 'Označenie' zadajte vhodné pomenovanie (napr. ZŠ) - bude zobrazené pri vyplňovaní JL
5. kliknite na ikonku ceruzky - do skupiny vyberte iba príslušné typy platiteľov
---> podobne vytvoríte aj druhú skupinu (napr. gymnázium) , kde zaradíte potrebné skupiny stravníkov


6. nastavenie skupín uložte - pred tým ešte:
! Skontrolujte:
- aby žiaden typ platiteľa nezostal nezaradený alebo aby rovnaký typ platiteľa nebol nastavený vo viacerých skupinách - systém na to upozorňuje v žltom poli pod skupinami

* Typ platiteľa 'Nepriradené'
- zabezpečí zobrazenie receptúry na webovej stránke školy pre verejnosť bez prihlásenia

! Nezabudnite - ak v priebehu šk. roka doplňujete novú kategóriu stravníka (=typ platiteľa), treba aj tento nový typ platiteľa doplniť do príslušnej zástupnej skupiny v nastaveniach JL.


AKO VYPLŇOVAŤ JEDÁLNY LÍSTOK PRE RÔZNE SKUPINY STRAVNÍKOV

-> zadajte všetky potrebné receptúry, ktoré v daný deň a jedlo dňa varíte
-> v stĺpci 'Typ platiteľa' pre každý riadok s receptúrou vyberte skupinku, pre ktorú je určená
-> uložte
AKO ADMINISTRÁTOR OVERÍ, ČO KTORÝ STRAVNÍK VIDÍ

a) priamo pri editovaní JL - v časti 'Náhľad'
- nachádza sa tu zobrazenie pre webový prehliadač aj pre mobilnú aplikáciu
- môžete prepínať zobrazenie pre neprihláseného užívateľa (web stránka pre verejnosť), pre jednotlivé typy platiteľov alebo z nich vytvorené skupiny
b) cez roletove menu v hlavičke JL
- rovnako sa dá prepínať zobrazenie pre neprihláseného užívateľa (web stránka pre verejnosť), pre jednotlivé typy platiteľov alebo z nich vytvorené skupiny
c) cez ikonku oka v hornom menu
- jedálny lístok sa dá zobraziť pre verejnosť bez prihlásenia a pre konkrétneho stravníka -> stačí vypísať meno -> jeho pohľad sa otvorí na novej karte v prehliadači
Jedálny lístok - ako sa administrátor pozrie, čo vidí stravník
Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň