Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa

Častou chybou v nastaveniach je, že stravník má zadané kratšie obdobie pre typ platiteľa ako sa stravuje (= má zadané obdobie pre objednávky). Systém na viacerých miestach upozorňuje na tento nesúlad.

Náprava sa vždy robí na karte stravníka, kde treba upraviť obdobie pre typ platiteľa - zosúladiť s obdobím pre objednávky.
Dôležité je, aby obdobie pre typ platiteľa nebolo kratšie ako pre objednávky, inak by boli nulové poplatky za stravovanie mimo obdobia typu platiteľa.
Obdobie pre typ platiteľa môže byť dlhšie ako objednávky. Všetky obdobia musia samozrejme byť v rámci aktuálneho šk. roka.


KDE SÚ UPOZORNENIA A KTO JE NEPRIRADENÝ

 • Prehľady -> Počet jedál - riadok 'Neurčené'
  - ak prejdete myšou cez tento názov, zobrazí sa meno stravníka, ktorý má chybné nastavenie obdobia

 • Prehľady -> Ceny - riadok 'Nepriradené'
  - klinkuntím na názov 'Nepriradené' sa tabuľka prepne na menný zoznam stravníkov už s nastaveným filtrom pre typ platiteľa 'Nepriradené'

 • v niektorých tlačových zostavách
  - tu už priamo vidíte meno stravníka, ktorému treba overiť a správne nastaviť obdobie pre typ platiteľa


  AKO NÁJSŤ VŠETKÝCH STRAVNÍKOV S NESPRÁVNYM OBDOBÍM pre typ platiteľa

  Tabuľky v 'Prehľadoch' sú štandardne pre aktuálny deň a načítanie väčšieho obdobia môže trvať dlhšie. Nesúlad v zadaných obdobiach sa dá najrýchlejšie zistiť v časti 'Stravníci' v záložke 'Jedlá stravníkov'. Tu sa nachádza mesačný prehľad objednaného jedla stravníkov s objednávkami na daný mesiac.
  Treba nastaviť filter v stĺpci 'Typ platiteľa' s voľbou 'Nepriradené' , zobrazí sa zoznam stravníkov a objednávky iba pre dni, pre ktoré nie je zdaný žiaden typ platiteľa.
  Obdobie opravíte na karte stravníka (otvorí sa kliknutím na meno).

  Pre kontrolu odporúčame preklikať všetky mesiace, kedy škola varila.
  Ak systém vyhlási 'Žiadne údaje na zobrazenie', znamená to, že všetci majú dobre zadané časové obdobie.


  Poznámky:

 • v tabuľke 'jedlá stravníkov'
  - keďže je tu prehľad objednanej stravy pre jednotlivé dni, tak je tu dobre vidieť, či nesúlad v obdobiach mal dopad na poplatky stravníka - ak mal jedlo reálne prihlásené počas obdobia bez zadaného typu platiteľa

 • v tabuľke 'Zaplatené stravníkom' v prehľadoch cien
  - keďže v tejto tabuľke je prehľad financií (uhradených/neuhradených poplatkov), môže byť aj žiadúce ponechať nenastavený žiaden typ platiteľa, ak je niekto nestravník ... preplatky/nedoplatky nestravníkov sú tak v samostatnom riadku


  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň