Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)

Ak pre deti v MŠ občas ponúkate iné jedlo ako pre žiakov ZŠ a dospelých (napr. vyprážaný a prírodný rezeň), nie je nevyhnutné to riešiť cez nastavenie viacerých menu.
Dá sa to rozlíšiť pri samotnom zadávaní jedálneho lístka - cez výber iba niektorých typov platiteľa pre konkrétnu receptúru.

V jedálnom lístku pri editovaní treba mať zobrazený stĺpec 'Typ platiteľa' - ak ho nemáte, kliknite na nastavenia a označte jeho zobrazenie:

V deň, keď varíte rozdielne jedlo pre ZŠ a MŠ, zadajte obe receptúry - vyprážaný aj prírodný rezeň:


 • ak máte jednoduché kategórie stravníkov - MALÝ POČET TYPOV PLATITEĽA:

  -> v stĺpci 'typ platiteľa' vyberte iba tie typy platiteľov, pre ktorých je ktorá receptúra učená - prírodný iba pre MŠ, vyprážaný pre ostatné typy platiteľov (pre výber viacerých kliknite na "viac")
  * Typ platiteľa 'Nepriradené'
  - môžete ho pri výbere zadať opakovane - najlepšie pre všetky receptúry - zabezpečí totiž ich zobrazenie všade -> v pohľade administrátora; pri tlači; na webovej stránke školy pre verejnosť bez prihlásenia


 • ak máte rôznorodejšie kategórie stravníkov - VÄČŠÍ POČET TYPOV PLATITEĽA:

  => najprv si vytvorte skupiny z typov platiteľa - pre deti MŠ a pre ostatných stravníkov:
  1. priamo v JL otvorte 'Nastavenia'
  2. v dialógovom okne na konci - v časti 'Typy platiteľov - skupiny' - kliknite na zelené tlačidlo '+ pridať '
  3. do políčka pre 'Označenie' zadajte vhodné pomenovanie - bude zobrazené pri vyplňovaní JL (napr. deti MŠ)
  4. cez ikonku ceruzky - do skupiny vyberte iba príslušné typy platiteľov
  - podobne vytvoríte aj druhú skupinu (pre vyprážané jedlo) , kde zaradíte ostatných stravníkov

  ! Skontrolujte:
  - aby žiaden typ platiteľa nezostal nezaradený alebo aby rovnaký typ platiteľa nebol nastavený vo viacerých skupinách
  - systém v oboch prípadoch na to upozorňuje v žltom poli pod skupinami

  * Typ platiteľa 'Nepriradené'
  - odporúčame zadať pre všetky zástupné skupiny - zabezpečí totiž zobrazenie receptúry na webovej stránke školy pre verejnosť bez prihlásenia
  5. Nastavenie skupín uložte

  6. dokončite zadávanie JL - v stĺpci 'Typ platiteľa' sú už na výber vytvorené skupiny
  -> konkrétne receptúry tak ľahko a rýchlo zadáte pre tých správnych stravníkov  UPOZORNENIE
  Ak v priebehu šk. roka doplňujete novú kategóriu stravníka (=typ platiteľa), treba aj tento nový typ platiteľa doplniť do príslušnej zástupnej skupiny v nastaveniach JL


  Správne zadaný jedálny lístok je potrebný pre správne počty stravníkov a normovanie surovín
  => 'Normovací hárok' by inak obsahoval zlý počet objednávok a aj zlé množstvo surovín
  => ak používate skladové hospodárstvo a automatickú výdajku, tiež by bolo nesprávne množstvo surovín

  Podmienkou samozrejme je:
  - aby ste mali zadefinované 'Typy platiteľov' (= kategórie stravníkov) tak, že pre celú skupinu ponúkate rovnakú receptúru
  - aby každý stravník mal na svojej karte správne nastavený typ platiteľa - pre overenie pozrite Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa  Viac návodov pre Jedálny lístok na EduPage


  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň