Jedálny lístok - ako sa administrátor pozrie, čo vidí stravník

Administrátor modulu jedáleň môže overiť ako užívatelia vidia jedálny lístok - nepotrebuje ich prihlasovacie údaje.

ČO VIDÍ KONKRÉTNY STRAVNÍK

1. v časti 'Jedálny lístok' - v hornom menu kliknite na ikonku 'oko' a vyhľadajte meno
2. na karte stravníka - v ktoromkoľvek zozname stravníkov vyhľadajte a kliknite na konkrétne meno -> otvorí sa karta stravníka -> vľavo dole je tlačidlo 'Pohľad užívateľa'

---> v novej záložke prehliadača sa otvorí stránka s jedálnym lístkom akoby ste boli prihlásení cez konkrétne žiacke / učiteľské / hosťovské konto
* pri žiackom konte sa dá prepnúť aj pohľad na rodičovské konto


ČO VIDÍ SKUPINA STRAVNÍKOV - TYP PLATITEĽA

V časti 'Jedálny lístok'
1. v záhlaví tabuľky pre každé jedlo dňa (desiata, obed, ...)
2. v dialógovom okne pri editovaní jedálneho lístka - v časti 'Náhľad'
môžete zvoliť prezeranie ako:
---- a) verejnosť bez prihlásenia = zobrazenie na web stránke školy bez prihlásenia (+ súvisí aj s ďalšími nastaveniami pre typ platiteľa 'Nepriradené')
* ak spravujete v module jedáleň aj viac škôl, sú tu dostupné pohľady pre každú edupage
---- b) konkrétny typ platiteľa - v zozname sú všetky, ktoré máte zadefinované v nastaveniach modulu
---- c) vaše skupiny typov platiteľa - sú v ponuke iba ak ich máte vytvorené (cez nastavenia pri editovaní jedálneho lístka - využitie je pri viacerých školách a pre MŠ so ZŠ)
Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)
Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov


NAJČASTEJŠIE CHYBY - prečo niekto nevidí JL ako má -> problém je zvyčajne v type platiteľa - buď je vynechaný z niektorého nastavenia alebo máte niekde nastavené zlé obdobie

a) typ platiteľa je zle zadefinovaný celkovo
v nastaveniach modulu - krok 'Typy platiteľov, Jedlo-Cena'
- nastavujte obdobie pre celý šk. rok (1.9.-31.8.), nielen pre obdobie, kedy varíte
- ak máte viac časových období, musia nadväzovať - nevynechávajte časti šk. roka

b) typ platiteľa je niekde vynechaný - overte:
v nastaveniach modulu:
=> krok 'Výdaj stravy' - stĺpček 'Vidia platitelia' (Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí)
---- ideálne mať nastavené 'všetci'; ak ale chcete iba vybratých, tak skontrolujte zoznam typov platiteľa, či sú nastavené naozaj všetky potrebné
=> krok 'Odhlasovanie, menu povolené' (Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu)
---- voľba 'Odhlasovanie zo stravy' - 1. voľbu treba mať vyznačenú vždy, keď používate niekde triedenie na (ne)stravníkov (máte nastavené objednávky), druhú voľbu zakliknite iba ak modul používate na jednoduché odhlasovanie a nijako stravníkov nedelíte
---- odhlasovanie/prihlasovanie môže vykonávať rodič / žiak - ide o typ EduPage konta, ktorému povoľujete ďalšie akcie
---- stĺpček 'typ platiteľa' - tabuľku oddeľujte pre typy platiteľov iba v prípade, že máte pre nich rozdielne podmienky - overte, či každá kategória stravníkov má zapnuté všetko potrebné
* typ platiteľa 'Nepriradené' - treba mať zaradený pre nastavenia - najmä ak používate modul na jednoduché odhlasovanie a nijako stravníkov nedelíte (a teda máte aj zvolenú 2. voľbu --- všetci užívatelia)

v jedálnom lístku a jeho nastaveniach:
- ak máte pri editovaní JL zobrazený stĺpec 'typ platiteľa', overte, či pri konkrétnej receptúre nie je vynechaná potrebná kategória stravníka
- ak používate skupinky - v nastaveniach v JL v časti 'Typy platiteľov - skupiny' - overte, či nemáte vynechaný/duplicitne niektorý typ platiteľa
Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)
Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov

c) konkrétny stravník nemá dobre nastavený typ platiteľa
na karte stravníka:
- stravník nemá vôbec nastavený typ platiteľa
- stravník síce má nastavený typ platiteľa, ale prikrátke obdobie - ideálne je nastaviť pre celý šk. rok, minimálne - je potrebné aspoň pre obdobie


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň