Jedálny lístok - možnosti vytvorenia

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

'Jedálny lístok' môže zadávať administrátor alebo zamestnanec s právom na modul Školská jedáleň.
Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň

K jedálnemu lístku sa dostanete z úvodnej stránky modulu školská jedáleň alebo cez horné rozbaľovacie menu.

KDE NASTAVIŤ JEDLÁ A POČET MENU

Aby bol jedálny lístok dostupný na vyplňovanie, je najprv potrebné v nastaveniach modulu zadať Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí.
Nastavte všetky jedlá dňa (raňajky, desiata, obed, ...) a aj počet menu, ktoré varíte.

=> jedálny lístok sa tak bude zobrazovať samostatne pre jednotlivé jedlá a pre každé menu => stravníci budú môcť korektne používať odhlasovanie / prihlasovanie / výber menu cez svoje EduPage konto

AKO VYPLŇOVAŤ JEDÁLNY LÍSTOK

Systém obsahuje najnovšie MSN (materiálno - spotrebné normy) - oficiálne receptúry vydané ministerstvom školstva.

-> pre editovanie JL kliknite na konkrétny deň v tabuľke pre príslušné jedlo dňa
-> otvorí sa dialógové okno, kde sú štandardne zobrazené stĺpce pre Názov (vidí stravník), Pôvod mäsa, Alergény a Hmotnosti, prípadne Menu (ak máte nastavené viacej)
- ďalšie stĺpce si môžete zobraziť cez tlačidlo 'Nastavenia'

-> v stĺpci 'Názov (vidí stravník)' začnite vpisovať názov jedla a systém vám ponúkne receptúry obsahujúce daný text, aj spolu s číslom receptúry
-> štandardne sa číslo receptúry nezobrazuje stravníkovi, ale cez 'Nastavenia' si môžete zvoliť formu, ako sa má ID receptúry zobrazovať stravníkom
-> systém tiež doplní alergény a hmotnosti pre jednotlivé vekové skupiny z MSN

-> ak používate Normovací hárok alebo skladové hospodárstvo cez EduPage, do JL zadávajte vždy iba MSN alebo vlastné receptúry
Pre ich vytváranie pozrite Receptúry alebo Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie

Vyplnený jedálny lístok je potrebné 'Zverejniť'.
V hornom menu je vidieť, aký je aktuálny stav zverejnenia; kliknutím naň stav zmeníte.
Pokiaľ nie je jedálny lístok publikovaný, nikto ho nevidí na stránke školy a ani ako prihlásený vo svojom konte.
Pozrite aj Jedálny lístok - ako sa administrátor pozrie, čo vidí stravník


AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ - OZNÁMIŤ, ŽE SA NEVARÍ - napr. prázdniny

Ak jedáleň nevarí, pretože sú prázdniny či iné voľno, nevypisujte text priamo do jedálneho lístka!
Stravníci by sa stále mohli prihlásiť na jedlo a poplatky za stravu by sa im počítali aj pre takéto obdobie.

Prázdniny či iné voľno sa zadáva v nastaveniach modulu v prvom kroku 'Výdaj stravy', kde sa pod tabuľkou nachádza možnosť zadať
Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí

Ak jedáleň nevarí iba pre určitú skupinu stravníkov, je potrebné im odobrať objednávky na dané obdobie:
Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ.AKO VYPLŇOVAŤ VIAC MENU

Dôležité je mať v nastaveniach pre výdaj stravy zadané viac menu -> potom pri editovaní JL bude už zobrazený stĺpec 'Menu'.
-> pre rozdielne jedlo treba vybrať písmeno / číslo menu
-> pre rovnaké jedlo (zvyčajne polievka / nápoj / ovocie), ponechajte 'všetky' - netreba vypisovať viackrát pre každé menu
AKO KOPÍROVAŤ JEDÁLNY LÍSTOK

Ak potrebujete skopírovať už vytvorený JL z iného dňa alebo na inú EduPage, použite tlačidlá 'Kopírovať' a 'Vložiť', ktoré sa nachádzajú v dialógovom okne pre editovanie JL
-> tlačidlo 'Vložiť' sa tu nachádza iba v prípade, že ste pred tým klikli na tlačidlo 'Kopírovať' v inom dni
=> takýmto spôsobom sa skopírujú všetky zadané receptúry (názvy jedál) z daného jedla dňa
* kopírovať viac dní či viac jedál dňa naraz nie je možné
ZOBRAZENIE JL NA WEB STRÁNKE A ČASTÉ CHYBY:

 • jedálny lístok neviete nájsť na stránke školy v žiadnej záložke
  => treba overiť, či modul nie je skrytý
  Sprístupnenie modulu jedáleň užívateľom a jedálneho lístka na webstránke
 • novozadaný jedálny lístok sa nezobrazuje prihláseným používateľom na web stránke školy ani v mobilnej aplikácii
  => JL treba vždy po vyplnení zverejniť/publikovať
 • jedálny lístok sa nezobrazuje iba niektorým používateľom
  => overte - na karte stravníka či a aký typ platiteľa má zadaný
  -> potom overte aj v nastaveniach modulu v časti 'výdaj stravy' v stĺpci 'vidia platitelia' - či je pre daný typ platiteľa povolená viditeľnosť (ideálne ponechať 'všetci')
 • jedálny lístok sa nezobrazuje na web stránke školy pre neprihlásených používateľov
  => overte v nastaveniach modulu jedáleň v časti 'výdaj stravy' v stĺpci 'vidia platitelia' - okrem konkrétnych typov platiteľa tu musí byť aj typ 'Nepriradené' (ideálne ponechať 'všetci')
  Pozrite si ďalšie návody:
  Jedálny lístok
  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň