Zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty

Pre základné školy, stredné školy a špeciálne školy

Škola môže zistiť záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu.
Je nutné, aby rodič vyjadril záujem za každé svoje dieťa zvlášť.
(u budúcich prvákov tak môže spraviť v module Prijímačky obdobne ako pri zisťovaní záujmu o ŠKD: Žiadosť o prijatie do ŠKD pre budúcich prváčikov).

Na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Prihlasovanie.


Kliknutím na 'červené plus' rozbalíte ponuku možných akcií. Zvoľte Preddefinovanú akciu 'Zisťovanie záujmu o domáce antigénové testy pre školský rok 2022/2023'.V poli 'Poznámka' nájdete krátky komentár k prihlasovaniu. Nie je potrebné text meniť.
V časti Prihlasovanie zadajte údaj o dátume a čase kedy je možné sa prihlásiť a tak vyjadriť svoj záujem o domáce AG samotesty.


V časti 'Účastníci' zvoľte triedy, v ktorých sa môžu rodičia prihlásiť.


Možnosti, z ktorých si rodičia môžu vyberať (tzv. ciele), sú už preddefinované. Odporúčame ich nemeniť, aby EduPage vedel s týmito preddefinovanými možnosťami ďalej pracovať.


Sekciu pravidlá tiež nemeňte. Určujú, že rodičia si musia vybrať práve jednu z možností Mám záujem/Nemám záujem.

Aby sa rodičia dozvedeli o prihlasovacej akcii, treba prihlasovaciu akciu zverejniť a kliknúť na "Uložiť".

Kde si môžete pozrieť výsledky?
Zvoľte 'Spravovať akcie'


a pri prihlasovacej akcii kliknite na 3 bodky a zvoľte Výsledky.

Výsledky si môžete pozrieť podľa účastníka, podľa jednotlivých cieľov alebo vo veľkej prehľadnej tabuľke. Cez ikonu obálky môžete rodičom, ktorí prejavili záujem poslať hromadne správu. Napríklad s informáciami o ďalšom postupe.

Ak v období pred koncom zisťovania záujmu vidíte, že niektorí rodičia ešte nehlasovali, môžete ich upozorniť správou.
Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu

Všetky návody k modulu: Prihlasovanie na akcie / Ankety