Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?

Slovenčina Čeština

Niekedy žiaci/rodičia oznámia škole svoju voľbu iným spôsobom ako cez EduPage, napríklad telefonicky, mailom a podobne. Aj takúto voľbu si môžete zaznačiť v prihlasovacej akcii takto:

V prihlasovacích akciách kliknite na Spravovať akcie.


Pri danej prihlasovacej akcii kliknite na 3 bodky a zvoľte Výsledky.


Vyberte tretí pohľad - veľká tabuľka.


Kliknutím na žiaka môžete zaškrtnúť voľbu, ktorú Vám oznámil iným spôsobom.
Zmeny uložte.