Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu

Slovenčina Čeština

Ak sa prihlasovacej akcie zúčastnila celá škola alebo viacero ročníkov a tried a škola potrebuje zistiť výsledky hlasovania za konkrétnu triedu, môže použiť filter.

V module 'Prihlasovanie' vyberte možnosť 'Spravovať akcie'.


Kliknite na akciu, za ktorú si chcete prezrieť výsledky alebo vyberte možnosť 'Výsledky' kliknutím na tri bodky.

Použite filter na výber konkrétnej triedy, za ktorú potrebujete zistiť výsledky.

Podľa cieľa - takto si môžete pozrieť koľkí z danej triedy hlasovali za konkrétnu možnosť.
Ak potrebujete poslať správu len záujemcom o jeden konkrétny cieľ, všetkým hlasujúcim, ktorí zvolili danú možnosť môžete poslať správu kliknutím na ikonu obálky.Veľká tabuľka - po vyfiltrovaní konkrétnej triedy máte k dispozícii prehľadnú tabuľku menovite podľa hlasujúcich v rozdelení podľa cieľov so sumárnym počtom na spodku tabuľky.