Žiadosť o prijatie do ŠKD pre budúcich prváčikov

Rodičom budúcich prváčikov môžete poslať na vyplnenie Žiadosť o prijatie do ŠKD.
V module "Prijímačky" v hornom menu vyberte časť "Správy-Komunikácia".
Skontrolujte, či máte vybratý správny odbor.
Kliknite na "Poslať správu".

Napíšte predmet a text správy.
V dolnej časti kliknite na "pripojiť súbor".

Ako prílohu vyberte tlačivo žiadosti o ŠKD.
Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie do ŠKD - vzor

Kliknite "Pokračovať" a potom "Poslať".

V zozname odoslaných správ pribudne nový stĺpec.
Keď rodič odpovie, uvidíte namiesto obálky šípku. Kliknite na ikonu šípky. Vidíte odpoveď rodiča a môžete si stiahnuť prílohu - vyplnenú žiadosť o prijatie do ŠKD.