Triedna kniha - učiteľ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage

Prihláste sa do svojho EduPage učiteľského konta a v ľavom menu vyberte "Triedna kniha":


Ak vaša škola používa rozvrhy, tu môžete vidieť váš rozvrh pre daný deň. Ak používate aj suplovanie, zmeny v suplovaní sa automaticky prejavia v triednej knihe a poskytnú vám najaktuálnejší stav vášho dňa v škole:

Ak vaša škola nepoužíva aScRozvrhy, prečítajte si tento návod: ETK na škole bez rozvrhu

1. Učiteľ zadá na hodine preberané učivo
Učivo je možné vypisovať do okienka ručne, avšak ak má učiteľ pripravený plán v EduPage, oveľa jednoduchšie je vybrať tému z plánu.
Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Preto ak sa vaša škola rozhodla používať elektronickú triednu knihu, odporúčame, aby si učitelia vytvorili v EduPage tematické plány pre každú svoju hodinu. Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?

2. Učiteľ zadá dochádzku - chýbajúcich žiakov
Systém ukáže študentov, ktorí sú na tejto hodine. Jedným kliknutím môžete určiť, kto chýbal (Atalová) a dvoma kliknutiami žiaka, ktorý meškal (Drotárová - meškanie 5 minút).


Triedny učiteľ rieši dochádzku žiakov: Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Dochádzke žiakov sa podrobne venuje tento návod: Dochádzka žiakov

3. Učiteľ môže zadať žiakom domácu úlohu Ako zadať DÚ z triednej knihy?

4. Elektronická triedna kniha je prepojená aj so školským kalendárom, v ktorom sa zadávajú udalosti ako sú exkurzie, besedy, porady učiteľov, ale tiež udalosti typu písomky, skúšanie, atď. Učiteľ - Kalendár
V ETK potom môžete vidieť aj udalosti, ktoré sa týkajú vás, resp. týkajú sa triedy, v ktorej učíte.

Čo ďalšie môžete robiť z ETK:
Poznámka k hodine
Ako zapísať hospitáciu na hodine?
Rezervácia novej učebne
Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?

V prípade potreby môžete vašu triednu knihu uložiť do pdf alebo vytlačiť:
Generovanie a archivácia výstupov z ETK na webe
Archív ETK - Generovanie reportov z ETK