Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?

nahrať plán

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Plány a prípravy v EduPage - VIDEONÁVOD

Vyberte hodinu, ku ktorej si chcete vytvoriť plán.


Ak ešte nemáte vytvorenú hodinu, vytvorte si ju.
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

V hornom menu vyberte Plány a prípravy. Stlačte tlačidlo Vytvoriť plán.

Zadajte názov tematického celku.

Zadajte názvy tém. Téma je to, čo zapisujete na hodine do triednej knihy.

Ku každej téme si zvoľte, koľko hodín jej chcete venovať. Systém automaticky hodiny očísluje. Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?

Ak chcete zmeniť poradie tematických celkov, nastavte sa myšou nad tematický celok. Keď sa objaví ikona posúvania (4 šipky), môžete tematický celok chytiť a presunúť na iné miesto. Rovnako môžete meniť poradie tém v rámci tematického celku.

Zmeny, ktoré ste v pláne urobili, uložte.

Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Ako naimportovať tematický plán z excelu/wordu?
Ako upraviť existujúci plán?

Odporúčame vám pri vytváraní plánu priradiť si k jednotlivým témam výkonové štandardy ŠVP. Tento krok je dôležitý preto, aby ste naplno využili možnosti, ktoré vám i žiakom ponúka EduPage.

Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?