Ako použiť tematický plán v triednej knihe?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak máte učebný plán pripravený v EduPage, nemusíte na hodine učivo vypisovať do triednej knihy. Stačí si vybrať z plánu nasledujúcu tému. V triednej knihe zvoľte "Vybrať z plánu".

Otvorí sa okno - v ľavej časti máte prehľad nedávno odučených tém. V pravej časti sa nachádzajú témy z vášho plánu. Témy so zelenou fajočkou sú už odučené. Kliknite na tému, ktorú chcete vybrať.

Ako môžem v ETK z plánu vybrať naraz viac tém?
Ako môžem v ETK k téme vybratej z plánu dopísať nejaký text?