Ako zapísať hospitáciu na hodine?

hospitace

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Učiteľ má možnosť zapísať na svojej hodine hospitáciu pomocou tlačidla
"Hospitácia v triede": vždy zapisuje učiteľ, ktorý učí na hodine meno hospitujúceho, ktorý príde k nemu na hospitáciu.


Do prázdneho políčka "Hospitácia v triede" môžete zapísať meno hospitujúceho:


Všetky hospitácie je možné potom vytvlačiť v reporte "Hospitácia v triede":