Kde vidím, ktorí žiaci majú zadaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre organizátorov súťaže?

súťaže, súhlas

Organizátori okresného alebo vyššieho kola predmetových olympiád potrebujú dostať súhlas so spracovaním osobných údajov postupujúcich súťažiacich.

EduPage umožňuje rodičovi alebo 18-ročnému a staršiemu žiakovi podať tento súhlas elektronicky.

Tento udelený Súhlas vidí aj priamo organizátor príslušnej súťaže vo svojom administračnom prostredí. Nie je preto ani potrebné, aby ste ho zo školy zasielali organizátorom v papierovej forme.

Ako škola si môžete pozrieť, pre ktorých žiakov už Súhlas podaný bol a prípadne viete vyzvať tých rodičov resp. žiakov, ktorí tak ešte neurobili. Súhlas je potrebné podať pre všetkých žiakov, ktorí postúpili do okresného a vyššieho kola suťaže.

V module Súťaže v záložke Zoznam súťažiacich si vyberte správnu súťaž. Vyfiltrujte žiakov, ktorí sú zaregistrovaní do okresného alebo vyššieho kola.


V tomto pohľade si cez ikonku „Uvádzať stĺpce“ pridajte stĺpec Súhlas.


V tomto stĺpci hneď vidíte, či pre týchto postupujúcich žiakov bol alebo nebol zadaný Súhlas:

Výzvu zadať chýbajúci súhlas pridajte do správy pre rodičov vo funkcii Informovať súťažiacich:
Ako pošlem cez EduPage výzvu rodičom na odovzdanie informovaného súhlasu?

Pozrite aj:
Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaží?

Poznámky:
- Súhlas udeľuje rodič iba raz a platí pre všetky kolá a súťaže, ktoré organizuje daná inštitúcia. Napríklad Iuventa organizuje Matematickú olympiádu aj Pytagoriádu - čiže pre jedného žiaka, ktorý postupuje v oboch súťažiach do vyššieho kola, stačí jeden spoločný Súhlas pre vyššie kolá oboch súťaží.

- Ak Vaši rodičia nemajú rodičovské konto, najlepšia cesta je tieto kontá im vytvoriť. Stačí zadať email na rodiča. Ak sa z hocijakého dôvodu rodič nevie prihlásiť, môže podať Súhlas aj ako žiak. Vtedy ale musí vytlačiť, vyplniť, podpísať a nahrať na EduPage fotku formuláru do žiackeho EduPage konta.

- Ak nemá rodič ani žiacke EduPage konto alebo má problém robiť s modernými technológiami - ani to nie je problém. Takýto vytlačený a podpísaný Súhlas môžete nahrať aj vy ako škola. Našim cieľom je uľahčiť zbieranie a odovzdávanie Súhlasov a tak čo najviac školu odbremeniť od týchto povinností.
Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?

Viac návodov: Súťaže