Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?

súťaže, súhlas

Organizátori okresného alebo vyššieho kola predmetových olympiád potrebujú dostať súhlas so spracovaním osobných údajov vašich postupujúcich súťažiacich.
Kde vidím, ktorí žiaci majú zadaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre organizátorov súťaže?

Súhlas udeľuje rodič iba raz a platí pre všetky kolá a súťaže, ktoré organizuje daná inštitúcia. Rodič to môže spraviť sám zo svojho rodičovského konta, vy nemusíte nič robiť.
Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaží?

Ak však vaši rodičia nemajú rodičovské konto a rodič nemá možnosť ani použiť žiacke EduPage konto, tak vytlačený a podpísaný súhlas môžete nahrať pre postupujúceho žiaka aj vy ako škola.
Aktuálny prázdny formulár sa nachádza v EduPage, pozrite krok 1. v postupe nižšie.

V module Súťaže cez Zoznam súťažiacich kliknite na ikonu Uvádzať stĺpce a pridajte si do tohto pohľadu stĺpec Súhlas:


Pri konkrétnom žiakovi kliknite na ikonku Nahrať súhlas


a postupujte podľa zobrazeného návodu:


Po úspešnom nahratí formuláru vidíte pri žiakovi, že súhlas bol odovzdaný:

Viac návodov:
Škola bez EduPage
Súťaže