Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaží?

súťaže, súhlas

Ak žiak postúpil do okresného alebo vyššieho kola predmetovej olympiády, je potrebné udeliť organizátorom súťaže informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.
Podobne aj pre ďalšie súťaže organizátori potrebujú dostať váš súhlas GDPR.

Za žiakov mladších ako 18 rokov podáva súhlas rodič z rodičovského konta. Študenti, ktorí majú 18 a viac rokov, podávajú súhlas sami za seba.

Súhlas udelíte v mobilnej aplikácii EduPage takto:
V module Súťaže si otvorte záložku Súhlasy. Vyhľadajte kachličku oranizátora súťaže a v nej kliknite na tlačidlo Udeliť súhlas. Vyplňte formulár a kliknite na tlačidlo Uložiť vyjadrenie.

Pokiaľ nemáte rodičovské konto, ale vaše dieťa ešte nemá 18 rokov, môžete podať informovaný súhlas aj zo žiackeho konta takto:

- V module Súťaže si otvorte záložku Súhlasy, v kachličke oranizátora súťaže kliknite na tlačidlo Udeliť súhlas.
- Zobrazí sa vám linka na PDF dokument. Tento dokument si stiahnite, vyplňte, podpíšte a nahrajte naspäť do EduPage.

Ak sa z rôznych dôvodov prihlásiť neviete, kontaktujte prosím povereného učiteľa pre danú súťaž na vašej škole, pomôže vám.
Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?

Poznámka:
Súhlas sa udeľujete pre svoje dieťa iba raz za školský rok a platí pre všetky kolá a súťaže, ktoré organizuje daná inštitúcia (napr. jeden súhlas pre všetky olympiády organizované NIVAM - predtým Iuventa).

Viac návodov: Súťaže - pohľad žiaka/rodiča